Bản đồ Huyện Long Thành & Thông tin quy hoạch năm 2021

 Bản đồ Huyện Long Thành & Thông tin quy hoạch năm 2021

Thông tin quy hoạch Huyện Long Thành
Theo đồ án quy hoạch vùng Huyện Long Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai thông qua vào tháng 3-2020, trong định hướng tổ chức không gian đô thị với mục tiêu tập trung khai thác lợi thế về quỹ đất, hạ tầng kinh tế, khu vực đô thị vùng Huyện Long Thành sẽ được phân chia thành 3 phân vùng phát triển gồm: đô thị Long Thành (bao gồm Thị trấn Long Thành mở rộng và khu phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Long Thành); đô thị Bình Sơn và đô thị Phước Thái.

Xem thêm: https://bandovietnam.com.vn/ban-do-long-thanh

#bandovietnam #bandolongthanh #invert