Bản đồ 28 Khu công nghiệp Bình Dương mới nhất

Bản đồ 28 Khu công nghiệp Bình Dương mới nhất

Tính đến thời điểm năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 28 khu công nghiệp. Trong đó, địa bàn thị xã Bến Cát chiếm số lượng nhiều nhất với 08 KCN, huyện Bàu Bàng chỉ có 01 KCN duy nhất. Đặc biệt, tổng số KCN tại 03 thành phố trẻ Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An lần luột là 06, 06, 03.

Xem thêm: https://bandovietnam.com.vn/ban-do-khu-cong-nghiep-binh-duong

#bandovietnam #kcnbinhduong #invert