Bản đồ huyện Krông Pắc & Thông tin quy hoạch 2021

Bản đồ huyện Krông Pắc & Thông tin quy hoạch 2021

Huyện Krông Pắk có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Huyện Krông Pắc nằm ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, có địa giới hành chính: Phía đông giáp huyện Ea Kar; Phía tây giáp thành phố Buôn Ma Thuột, tây bắc giáp huyện Cư M’gar; Phía nam giáp huyện Krông Bông; Phía tây nam giáp huyện Cư Kuin; Phía bắc giáp thị xã Buôn Hồ.

Xem thêm: https://bandovietnam.com.vn/ban-do-huyen-krong-pac

#bandovietnam #bandokrongpac #invert